Методи і функції управління в менеджменті

Відео: Секрети Виховання Японських Лідерів!

Управління являє собою динамічний процес, який здійснюється і направляється менеджерами за рахунок використання різних прийомів і способів. Саме з останніх і утворюється система методів управління в менеджменті. Правильно підібрані методи повинні сприяти в здійсненні ефективного функціонування керуючої, а також керованої підсистем управління.

Відео: Космономіка менеджменту: менеджмент організації і управління (лекції). Частина 1.

Методи управління в менеджменті можуть класифікуватися за різними ознаками. Так, в залежності від масштабів їх використання виділяють системні, загальні і локальні методи управління. Загальні методи можуть застосовуватися в будь-яких управлінських процесах, системні - тільки в будь-яких конкретних системах управління, а локальні спрямовані на окремі елементи управлінських систем. За ще однією класифікацією методи поділяють за сферами і галузями управління. Сюди відносяться методи, використовувані в державному управлінні, торгівлі, промисловості, бізнесі і т.д.

Важливу роль відіграють не тільки методи, але і функції управління в менеджменті. Їх поява пов`язана з поділом і спеціалізацією праці, так як всі управлінські процеси підприємства здійснюються за допомогою функціонального поділу. Будь-яка функція повинна створювати такі управлінські умови, за допомогою яких забезпечувалися б найефективніші зв`язку між елементами керованої системи. На сучасному етапі розвитку виділяють такі основні функції управління в менеджменті, як:

middot- Планування - функція управління, сутність якої полягає у встановленні цілей і шляхів по їх досягнення. Кінцевим результатом планування повинна бути система планів, що складаються з корпоративних, функціональні планів, планів працівників та ін.

middot- Організація (організовиваніе) - функція управління, що займається розробкою структури управління, а також розподілом повноважень і відповідальності.

Відео: Менеджмент (Частина 4)

middot- Мотивація - функція управління, сутність якої полягає в спонуканні людини до діяльності, яка має певну цільову спрямованість.

middot- Контроль - функція управління, що забезпечує досягнення організацією своїх цілей.

Функції управління в менеджменті здійснюються за процедурою - діяльності, що вимагає певної витрат часу і ресурсів. завдяки такому процесного підходу в менеджменті вдалося розглянути взаємозалежність і взаємозв`язок функції управління. Процес менеджменту являє собою послідовність виконання функцій, а якщо точніше, то послідовність початкових дій по виконанню функцій. Сполучними процесами в управлінні є процес прийняття рішення і процес комунікацій. Останнім часом сюди відносять і процес целепологания, адже для початку будь-якої діяльності потрібно спочатку встановити цілі функціонування.

Під процесом комунікації мається на увазі обмін інформацією між певною кількістю людей. За рахунок комунікацій керівники можуть отримати інформацію, яка потрібна для прийняття рішення, і розповісти про прийняті рішення працівникам підприємства. Коли комунікації погано організовані, рішення нерідко бувають помилковими. Якщо говорити про процес вирішенні - то це вибір альтернативи.

Функції управління в менеджменті призводять менеджерів до прийняття найрізноманітніших рішень. Так, при плануванні потрібно поставити мету, визначити необхідні ресурси, вибрати способи досягнення завдань і цілей. При організації потрібно пропрацювати структуру виробництва і управлінні, а також провести організацію праці фахівців і робітників. Процес мотивації передбачає встановлення і аналіз незадоволених потреб, визначення стимулюючих вплив і т.п. Функцій контролю передбачає прийняття рішень щодо застосування технічних засобів зв`язку, узгодження діяльності структурних ланок і т.д.

Таки чином, функції управління в менеджменті повинні сприяти пристосуванню організаційної структури підприємства до поставлених завдань щодо здійснення діяльності, а також підбору співробітників для конкретної роботи, визначення прав використання ресурсів організації.

Поділися в соц мережах:
Оцініть статтю:


Відгуки та коментарі

Залиш коментар
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі повідомлення
» » » Методи і функції управління в менеджменті