Основа бізнесу і підприємницької діяльності

Сьогодні визначальною ланкою економічної діяльності є ведення бізнесу. Що ж розглядається під значенням такого широкого поняття? Бізнес-основа економіки в першу чергу передбачає наявність певних категорій ресурсів, серед яких особлива роль належить матеріальному, фінансовому, трудовому та інформаційного потенціалів.

Система сучасного бізнесу

основа бізнесу

Завдяки застосуванню ресурсів, перерахованих вище, суб`єкти економіки намагаються організувати виробництво товарів (послуг) для їх реалізації іншим економічним агентам (підприємствам, організаціям, фізичним особам і так далі) в умовах максимізації прибутку, але мінімізації витрат.

Важливо відзначити, що, крім отримання економічного ефекту, слід виділити і додаткові цілі, що визначають основи розвитку бізнесу: організація безпеки ведення господарської діяльності, випуск акцій, розробка стратегій для забезпечення високих результатів господарювання і так далі.

Система сучасного бізнесу включає в себе три складові: суб`єкти господарської діяльності, компоненти і інтегративні якості. До першої категорії належать підприємства, власники бізнесу, кредитні і страхові організації, фондові біржі, державні органи, а також інвестори. Друга група включає наступні складові: виробництво продукції, торгівлю і комерційне посередництво. І, нарешті, основа бізнесу, відповідно до системним аналізом, наділена чималою кількістю властивостей. Серед них основними є соціально-економічний суверенітет і консенсус інтересів суб`єктів ділових відносин.

Підприємницька діяльність і її організаційно-правові форми

Підприємництво має місце на кожному кроці, де люди здійснюють виробництво і реалізацію товарів (послуг) з власної волі. Значить, підприємницьку діяльність слід визначити як самостійну, але при цьому вельми ризикову. Перш за все вона спрямована на отримання прибутку від реалізації товарів, користування майновими об`єктами, виконання певного ряду операцій або надання послуг особами, які пройшли державну реєстрацію в установленому порядку.

Доцільним буде розглянути організаційно-правові форми підприємництва на прикладі конкретної країни. Цивільний кодекс Російської Федерації передбачає дві категорії підприємницької діяльності без утворення юридичної особи. Крім того, існує сім видів організацій з комерційними цілями і сім некомерційних комплексів.

Основа бізнесу може бути побудована лише після визначення організаційно-правової форми діяльності. Так, юридична особа не утворюється у випадках індивідуального підприємництва і простого товариства. Але воно має місце при формуванні комерційних і некомерційних організацій. Перший варіант передбачає підрозділ на три категорії: господарські товариства і суспільства (повне і командитне товариство, а також товариства з обмеженою або додатковою характером відповідальності і акціонерне товариство), унітарні підприємства та виробничий кооператив.

Некомерційні організації та основні аспекти їх діяльності

Основи вашого бізнесу

Основи бізнес-процесів некомерційних організацій передбачають виключення такої мети діяльності, як отримання прибутку. Важливо відзначити, що в іншому випадку відсоток від здійснення підприємництва не ділиться між суб`єктами господарювання. Але комерційна організація має право робити такий виняток у разі необхідності досягнення цілей її створення за допомогою звернення до підприємництва.

Рішення про формування розглянутого типу організації приймається громадянами та юридичними особами, які виступають в якості засновників. Слід зауважити, що їх число не підлягає обмеженню. Що стосується місцезнаходження некомерційного об`єкта, то воно повинно відповідати державної реєстрації, з моменту твори якої утворюється юридична особа.

У процесі реєстрації серйозна роль належить установчої документації, статуту, установчого договору і рішенням власника, де в обов`язковому порядку зазначаються такі відомості:

 • Найменування некомерційної організації.
 • Визначення характеру її діяльності.
 • Розробка прав і обов`язків суб`єктів.
 • Умови прийому і виключення з організації.
 • Джерела формування майнового комплексу та особливості його застосування.
 • Порядок коригування установчої документації.

Основи малого бізнесу і особливості його організації

Основи малого бізнесу

Суб`єктами малого бізнесу можуть виступати індивідуальні підприємці, мікроорганізаціі або малі підприємства, середня чисельність працівників яких не перевищує 15 осіб. Слід зазначити, що розглянуті комерційні освіти відіграють важливу роль в ринковій економіці, доказом чого є наступні фактори:

 • Велика чисельність відповідного сегмента ринку щодо загальної кількості суб`єктів ринкової економіки.
 • Значний внесок підприємств малого бізнесу в формування ВВП.
 • Сприяння у формуванні бюджетів країни на різних рівнях.
 • Скорочення чисельності безробітного населення за допомогою організації його зайнятості на підприємствах малого бізнесу.
 • Поставка конкурентоспроможної продукції на ринок.
 • Основа бізнесу і її вивчення як важливий компонент розвитку людського потенціалу.

Державна реєстрація суб`єктів господарювання

Господарську діяльність мають право вести лише суб`єкти, зареєстровані в установленому порядку (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Дана легалізація переслідує основною метою контроль за їх діяльністю. Державній реєстрації підлягають не тільки реорганізовані суб`єкти економічного функціонування, а й коригування в установчій документації активних комерційних і некомерційних утворень.

Основи вашого бізнесу припускають обов`язкову наявність документів, які доводять легальність здійснюваної діяльності. Так, при виконанні юридичними особами комерційних операцій без реєстрації має місце незаконність, яка тягне за собою суворе покарання.

Розглянутий процес здійснюється за місцем знаходження економічних суб`єктів за допомогою надання ними відповідної документації в реєструючий орган. В обов`язковому порядку засновники повинні пред`явити наступні документи:

 • Заява за певним зразком.
 • Копію, що підтверджує рішення про формування юридичної особи.
 • Установчу документацію.
 • Документи щодо формування статутного фонду.
 • Основну інформація про власників майнового комплексу.
 • Довідку з податкових органів з приводу надання декларації, що містить відомості про доходи та майно.
 • Документ, який доводить, що юридична особа має право розміщення за місцем знаходження (як правило, це гарантійний лист).
 • Підтвердження оплати за державну реєстрацію.

Реорганізація і ліквідація суб`єктів господарювання

Основи управління бізнесом

В економічній практиці відомо чимала кількість випадків припинення діяльності суб`єктів господарювання. Така ситуація трапляється по одній з наступних причин: необхідність реорганізації, тимчасової зупинки діяльності або ліквідації юридичної особи, наприклад в результаті банкрутства.

Припинення активності юридичної особи через реорганізацію відбувається відповідно до обраного власником бізнесу способом. Найбільш популярними варіантами вважаються злиття певної кількості підприємств в одну сукупність, приєднання юридичної особи до більш потужному в плані ефективності, поділ підприємства на декілька компонентів, виділення зі складу інших організацій, а також перетворення юридичної особи (наприклад, припинення діяльності ТОВ і формування ВАТ).

Ліквідація ж буває добровільною або вимушеною. У першому випадку здійснення операції може аргументувати певними підставами, серед яких закінчення терміну активності організації, досягнення статутних цілей або ж недоцільність діяльності в міру недосяжності поставлених раніше завдань. Основними причинами примусової ліквідації є безліцензійний або заборонена законом діяльність, доречність порушень при здійсненні економічних операцій, банкрутство юридичної особи або ж втрата його майна.

Основи бізнес-плану і мети його формування

Бізнес-план являє собою точну і доступний опис планованої діяльності. Таким чином, даний документ здатний повністю управляти бізнесом, тому його впевнено можна назвати найважливішим компонентом стратегічного планування, а також керівництвом для виконання і контролю економічних операцій по веденню певного справи.

Даний документ, як основа бізнесу, дозволяє вивчити цілі юридичної особи та їх обґрунтування, після чого визначити найбільш ефективні методи досягнення поставлених завдань. Природно, вибір цих способів проводиться відповідно до умов максимізації прибутку і мінімізації витрат, а також досягнення хороших фінансових показників в процесі діяльності.

Бізнес-плани підлягають класифікації на наступні види:

 • Документ, що відображає інвестиції (інформація для потенційного інвестора або партнера).
 • Бізнес-план розвитку організації відповідно до майбутнього плановим періодом.
 • Документ, який вказує на формування відокремленого підрозділу юридичної особи.
 • Бізнес-план, який переслідує своєю метою отримання кредиту в банку або участь в тендері.

Роль менеджменту в системі бізнесу

Бізнес-основа економіки

Менеджмент в системі економічної діяльності є найважливішим компонентом, адже він визначає основи управління бізнесом. Дана категорія забезпечує прибутковість юридичної особи за допомогою раціональної організації процесу виробництва і реалізації продукції. Крім того, служба менеджменту виконує чимало додаткових завдань, наприклад формування плану щодо поліпшення техніко-технологічної бази підприємства.

Менеджер здійснює стимулювання співробітників організації через формування комфортних умов праці та зміна системи оплати, а при необхідності приймає рішення щодо заміни працівників організації на висококваліфікованих. Співробітник сфери менеджменту визначає потрібні ресурси і, звичайно ж, джерела їх придбання. Крім того, він розробляє ефективні стратегії з розвитку виробництва і реалізації продукції, а також формує точні цілі юридичної особи.

Роль маркетингу в системі бізнесу

Важливим компонентом, що входять в основи організації бізнесу, є маркетинг. Дана служба оптимальним чином здійснює виробничо-збутові операції для стійкого і розширюється збуту продукції, що випускається.

Маркетологи будь-якої організації вирішують велику кількість завдань, основними серед яких є:

 • Докладне вивчення ринку і відповідних його сегментів.
 • Аналіз його кон`юнктури і ємності.
 • Виявлення особливостей поведінки контрагентів.
 • Формування прогнозу подальшого розвитку ринку і його зіставлення з можливостями підприємства з випуску продукції.
 • Стратегія виходу на ринок.
 • Проведення заходів по збільшенню попиту на продукцію і грамотної діяльності в плані збуту.
 • Організація маркетингових досліджень.
 • Контроль діяльності, яка здійснюється працівниками підрозділу.

Комерційна діяльність підприємства

Основи бізнес-процесів

Успішність будь-якої організації визначається ефективністю комерційних угод (угоди двох або декількох сторін на поставку продукції або надання послуг відповідно до встановлених документально умовами).

Сукупність комерційних операцій поділяється на основні угоди (процес купівлі-продажу товарів, надання послуг, реалізації науково-технічних відомостей, оренди економічних об`єктів і так далі) і на допоміжні (посередницькі заходи щодо передачі товарів або робіт від продавця до покупця).

Бартерні угоди мають місце в умовах вилучення грошових коштів при здійсненні процесу в готівковому або безготівковому вигляді. Тобто угода відбувається на підставі прямого товарообміну. Дане явище характерне для ринку, що характеризується недостатнім розвитком. Тим не менш розвинені країни з ринковою економікою приймають практику бартерних угод як допоміжний елемент здійснення заходів з реалізації продукції (робіт, послуг).

Прямий тип угод доречний в разі, коли покупець самостійно організовує перевезення, зберігання, страхування продукції, а також бере на себе виконання митних операцій і банківських розрахунків. Як видно, процес досить витратний, тому його популярність в суспільстві досить мала: покупцям набагато зручніше користуватися послугами посередників.

Відео: Основи підприємницької діяльності в школі №2.flv

інфраструктура бізнесу

Основи вашого бізнесу повинні включати такий найважливіший елемент, як інфраструктура, що представляє собою сукупність підприємств, які опосередковують взаємодію кінцевих учасників економічної діяльності, і комплекс процесів, в яких ці юридичні особи відіграють центральну роль. Основною метою представленого елемента є забезпечення руху матеріальних, трудових і інформаційних ресурсів і капіталу як єдиного цілого.

Структура даного компонента складається з двох груп типів діяльності, які створюють, відповідно, дві групи зв`язків. Горизонтальні зв`язки припускають здійснення господарської діяльності суб`єктами економіки в плані організації посередництва на окремих секторах ринку. Вертикальний тип зв`язків характеризує економічну діяльність інститутів громадського або державного типу, основним завданням яких є координування та контроль взаємодії між суб`єктами господарської діяльності.

Конкуренція як важливий елемент системи

Основи розвитку бізнесу

Ринкова діяльність підприємства практично не має значення без його участі в конкурентній боротьбі. Конкуренція є ефективним механізмом суперництва учасників ринку за право пошуку якомога більшої кількості покупців, а також за можливість реалізації товару (робіт, послуг) на найвигідніших умовах. Варто відзначити, що дана практика є найкращим стимулом в організації якості та оптимальності продукції на ринку, адже завдяки конкуренції відбувається усвідомлення необхідності виробника в своїх стараннях, а значить, його продукція стає конкурентоспроможною, а суспільство виявляється задоволеним в повній мірі.

Конкуренція має місце тільки при певній ринкової організації, протилежної монополістичної діяльності економічних суб`єктів. Так, вона може класифікуватися залежно від стану ринку і за способами суперництва. У першому випадку конкуренція може бути досконалою, регульованою і недосконалою. У другому - цінової і нецінової.

Зовнішньоекономічна діяльність

Основою бізнесу є різні елементи, в число яких входить співпраця юридичних осіб з економічними агентами інших країн. Основними цілями його є: зміна обсягу експорту і імпорту продукції в бік збільшення, забезпечення країни необхідними для комфортного громадського функціонування ресурсами, а також коригування цін на експортному та імпортному рівні. Таким чином, для досягнення наведених цілей організація повинна вирішити ряд завдань, серед яких основними вважаються вивчення теорії і практики в плані міжнародної торгівлі, ознайомлення з методами ціноутворення в інших країнах, а також організація повної інформованості з приводу техніки зовнішньоекономічних операцій.

Таким чином, для початку плідної співпраці з іноземними суб`єктами економіки юридичній особі необхідно здійснити ряд заходів:

 • Державна реєстрація відповідно до місцезнаходженням підприємства.
 • Постановка на облік через податковий орган.
 • Отримання печатки і штампу організації.
 • Реєстрація в реєстрі держави.

Відео: Олександр Семенов "Підприємництво. Частина 1: Основи підприємницької діяльності"

В результаті проведення вищеперелічених операцій організація може сміливо починати співпрацю з економічними агентами інших країн, за допомогою чого її діяльність стане більш ефективною, а продукція (роботи, послуги) почне набирати популярність не тільки на внутрішньому ринку, але і за його межами.

Поділися в соц мережах:
Оцініть статтю:


Відгуки та коментарі

Залиш коментар
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі повідомлення
» » » Основа бізнесу і підприємницької діяльності