Податковий облік - це ... Мета податкового обліку. Податковий облік в організації

Податковий облік - це діяльність з узагальнення інформації з первинної документації. Угруповання відомостей здійснюється відповідно до положень ПК. Платники самостійно розробляють систему, по якій буде вестися податковий облік. Основне призначення діяльності - визначення бази обов`язкових бюджетних відрахувань. податковий облік це

Групи користувачів

Мета податкового обліку визначають зацікавлені суб`єкти. Користувачі відомостей поділяються на 2 категорії: зовнішні і внутрішні. Останніми виступає адміністрація підприємства. Для внутрішніх користувачів податковий облік - це джерело інформації про невиробничих витратах. Ці витрати, відповідно до положень ПК, не приймаються в розрахунок при обчисленні бази. до них, зокрема, відносять витрати на різні види винагород, які виплачуються працівникам або керівним співробітникам, крім оплати праці, встановленої договором, а також суми матеріальної допомоги. Зменшуючи витрати, в податковому обліку можна оптимізувати оподатковуваний прибуток. До зовнішніх користувачів відносять в першу чергу контрольні структури і консультантів з питань застосування положень НК. Податкові органи оцінюють правильність формування бази, проведення розрахунків, контролюють надходження поставлений платежів до бюджету. Консультанти дають рекомендації щодо мінімізації відрахувань, визначають напрямок фінансової політики компанії. бухгалтерський і податковий облік

функції

Беручи до уваги інтереси користувачів, слід зазначити кілька завдань, реалізацію яких забезпечує податковий облік. це:

Відео: Фонд «НРБУ« БМЦ »- конференція 21 квітня 2014

 1. Формування достовірної та повної інформації про величину доходів і витрат платника, відповідно до якої визначається база для обов`язкових відрахувань у звітному періоді.
 2. Забезпечення відомостями зовнішніх і внутрішніх користувачів для здійснення ними контролю правильності, своєчасності обчислення і виплати сум до бюджету.
 3. Отримання адміністрацією підприємства інформації, що дозволяє оптимізувати платежі і мінімізувати ризики.

Специфіка узагальнення даних

Як засіб реалізації зазначених вище завдань виступає угруповання відомостей первинної документації. Бухгалтерський і податковий облік тісно взаємодіють один з одним. Тим часом ці системи реалізують різні завдання. Зокрема, податковий облік в організації передбачає виключно узагальнення відомостей. Збір даних здійснюється первинними документами. Податковий облік в організації повинен відображати:

 1. Порядок, за яким формуються суми доходів і витрат.
 2. Правила визначення частки витрат, які враховуються для оподаткування в поточному періоді.
 3. Величину залишку витрат, які переносяться на наступний часовий проміжок.
 4. Правила формування суми утворених резервів.
 5. Величину заборгованості за розрахунками з бюджетом.

податковий облік в організації

Відомості податкового обліку не показуються на рахунках бухобліку. Дане положення закріплює 314 стаття НК. Підтвердження відомостей податкового обліку здійснюється:

 1. Первинною документацією. До її складу, в числі іншого, включається і довідка бухгалтера.
 2. Аналітичними регістрами.
 3. Розрахунком бази оподаткування.

об`єкти

Податковий облік - це узагальнення і зіставлення інформації про доходи і витрати підприємства для визначення збитку і прибутку. В якості останньої, відповідно до 247 статті НК, виступають суми коштів, що надійшли, зменшені на величину витрат. Витрати в податковому обліку поділяються на ті, які приймаються в розрахунок в поточному періоді, і ті, які переносяться на майбутні. В якості однієї з ключових завдань виступає визначення розміру обов`язкових платежів і величини заборгованості за відрахуваннями з прибутку на конкретну дату. Предметом обліку є невиробнича і виробнича діяльність організації, при здійсненні якої у неї з`являється обов`язок по сплаті податку. податкові органи

принципи

Ведення обліку грунтується на наступних ключових положеннях:

 1. Грошовий вимір.
 2. Майнова відокремленість.
 3. Безперервність роботи підприємства.
 4. Тимчасова визначеність фактів господарського життя.
 5. Послідовність застосування правил і норм НК.
 6. Рівномірність визнання витрат і доходів.

грошовий вимір

Відповідно до 249 статті НК виручка від продажів визначається по всіх надходженнях, пов`язаних з розрахунками за реалізовану продукцію або майнові права, які виражені в натуральних або грошових формах. З ст. 252 Кодексу випливає, що в якості обґрунтованих витрат виступають витрати, які економічно виправдані. При цьому їх оцінка повинна бути представлена в грошовому вираженні. Надходження, вартість яких розраховується в інвалюті, враховується в комплексі з доходами, сума яких відображається в рублях. При цьому перші перераховуються за курсом ЦБ.

майнова відокремленість

Матеріальні цінності, які знаходяться у власності підприємства, повинні враховуватися окремо від об`єктів, що належать іншим особам, але знаходяться в даній організації. У НК даний принцип декларується по відношенню до амортизується майну. Їм визнаються матеріальні цінності, продукти інтелектуальної праці та інші об`єкти, що перебувають у власності підприємства. мета податкового обліку

безперервність діяльності

Податковий облік необхідно вести протягом усього часу існування підприємства з дати його реєстрації до ліквідації / реорганізації. Даний принцип використовується при встановленні порядку розрахунку амортизації майна. Нарахування відповідних сум здійснюється виключно в період роботи підприємства і припиняється при завершенні діяльності.

Тимчасова визначеність фактів

За ст. 271 НК доходи визнаються тільки в тому звітному періоді, в якому вони виникли. При цьому не має значення фактичне надходження коштів, майнових прав, матеріальних цінностей. За 272 статтею НК витрати, які приймаються для цілей оподаткування, будуть визнані такими у тому періоді, до якого вони належать. При цьому не має значення час фактичної виплати коштів або здійснення оплати в іншій формі.

інші принципи

Стаття 313 НК містить положення, відповідно до якого платник зобов`язаний послідовно застосовувати правила і норми податкового законодавства від одного періоду до іншого. Даний принцип поширюється на всі об`єкти, інформація про які узагальнюється для формування бази оподаткування. Статті 271 та 272 визначають необхідність рівномірного визнання витрат і надходжень. Цей принцип передбачає, що витрати відображаються в тому ж періоді, що і доходи, для отримання яких вони були здійснені. податковий облік основне

Відео: Податкові регістри з податку на прибуток: зроби сам!

Бухгалтерський і податковий облік

Формуючи систему збору та узагальнення відомостей для визначення бази оподаткування, економічний суб`єкт повинен брати до уваги ряд вимог. Податковий облік повинен бути організований так, щоб інформація з первинної документації забезпечувала можливість:

Відео: бухоблік з нуля - бухгалтерський облік з нуля. урок №1. онлайн-курс

 1. Безперервно відображати факти господарського життя в хронологічній послідовності.
 2. Систематизації подій.
 3. Формування показників декларації по відрахуванню з прибутку.

На відміну від бухобліку, ведення якого здійснюється строго за ПБО та плану рахунків, для податкового обліку жорсткі стандарти не передбачаються. У зв`язку з цим узагальнення відомостей для визначення бази оподаткування здійснюється суб`єктом по системі, розробленої ним самостійно. При цьому податкові органи не можуть встановлювати обов`язкові для всіх форми документації, використовуваної на підприємстві. витрати в податковому обліку

Способи ведення звітності

На підприємстві може бути створена автономна система обліку, не пов`язана з бухгалтерією. Кожна операція в цьому випадку буде відображатися в регістрі. Другий спосіб - організація податкового обліку із застосуванням бухгалтерських відомостей. Цей варіант відрізняється меншою трудомісткістю і, відповідно, більш доцільний. Даний спосіб узгоджується з положеннями 313 статті НК. У цій нормі встановлено, що розрахунок бази по завершенню кожного звітного періоду здійснюється відповідно до даних податкового обліку, якщо в гл. 25 НК передбачається порядок угруповання і узагальнення відомостей про об`єкти і операціях для формування бази оподаткування, що відрізняється від схеми, встановленої правилами бухобліку. Якщо ж положення збігаються, то розрахунок сум обов`язкових відрахувань до бюджету можна виробляти, використовуючи інформацію первинної документації. В цьому випадку необхідно в першу чергу визначити об`єкти, з урахуванням яких діють однакові і різні правила податкового та бухобліку. Потім слід розробити порядок застосування інформації первинної документації для формування бази оподаткування. Крім цього, необхідно створити форми регістрів для виділення об`єктів, що враховуються для цілей оподаткування.

Поділися в соц мережах:
Оцініть статтю:


Відгуки та коментарі

Залиш коментар
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі повідомлення
» » » Податковий облік - це ... Мета податкового обліку. Податковий облік в організації